Gondoskodás Alapítvány - Add a kezed Mezőkövesdi Lakóotthona

A Gondoskodás alapítvány 1991-ben jött létre Mezőkövesden azzal a céllal, hogy az egészségügyi és szociális okok miatt nehéz helyzetbe jutott személyek megsegítéséhez szükséges anyagi és tárgyi feltételeket biztosítsa. Az összegyűjtött adományok és hozzájárulások szétosztását a rászorultak között a mai napig is intenzíven végezzük.

1996-ban az alapítvány célja kibővült az otthonápolási szolgálat megszervezésével és kialakításával az otthoni betegápolás megvalósításához. Az egészségügyi szakintézményekből már hazakerült ápoltak utógondozását, rehabilitációs kezelését látják el, a betegeket otthonukban keresik fel szakképzett ápolóink, gyógytornászaink.

1997.novemberében az alapító okirat módosítását követően megindult a lázas munka, hogy kitűzött új célunkat, a fogyatékos fiatalok lakóotthonát létrehozhassuk és működtethessük.

Magyarországon egy új típusú rendszer, a lakóotthoni forma alakult ki, mely az érintett társadalmi réteg, a fogyatékosok és képviselőik (szülők, családtagok, szakemberek) kezdeményezésére civilszervezeti (Kézenfogva- és Soros Alapítvány), valamint a Szociális és Családügyi Minisztérium kitagolási programja által kormányzati támogatással jött létre.

A lakóotthonok alapvető jellemzője, hogy kis létszámú (6-14 fő) ellátását biztosítja, ezért a lakói számára családias légkört tud teremteni.

A lakóotthonok megpróbálják biztosítani, hogy lakóinak saját intim szférája (saját szoba ill. lakrész) legyen. A lakóotthonok feladatuknak tekintik, hogy a napi tevékenységeket a lakók akaratának figyelembe vételével közösen alakítsák ki. A lakóotthoni szemléletmód közé tartozik az is, hogy a lakókat minél nagyobb önállóságra tanítsa, segítse az önálló életvitel kialakulását és ez által a lakók társadalomba történő beilleszkedését.

A normalizációs elv szerint egy adott társadalomban a fogyatékosok számára is ugyanazokat az életfeltételeket kell biztosítani, melyek a társadalom többi tagja számára is biztosított. A lakóotthonok munkáikat, feladataikat e szellemben végzik.

Az „Add a kezed” Lakóotthon Mezőkövesden 2000. június 1-én nyitotta meg kapuit. A lakóotthon 14 fő enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos számára biztosít ellátást. A lakóotthon épülete egy nagy parkos, ligetes telken található, mely a lakók számára kertészkedést, parkgondozást, illetve állattartást tesz lehetővé. A lakók képességeiknek megfelelően részt vállalnak a napi feladatok elvégzésében, pl: reggeli elkészítés, takarítás, mosogatás, bevásárlás stb.

A lakóotthoni lakóforma a fogyatékosok számára az eddig elzárt, kirekesztett élettel szemben, egy tartalmasabb, önállóbb, nyitottabb, a normalizációs elveknek megfelelően, a társadalom többi tagjához hasonló életet tud biztosítani, ahol családias légkörben egyéni kívánságaikat figyelembe véve élhetnek. A Lakóotthon célja az egyéni fejlesztés, személyes odafigyelés, segítségnyújtás, önálló életre nevelés, a foglalkoztatás biztosításával a társadalomba való beilleszkedés.

Segítünk megteremteni azokat az életfeltételeket, amelyekkel a társadalom többi tagjai is élnek és biztosított számukra. A Lakóotthon szakmai feladatainak fontos alapja a szabadidő hasznos eltöltése. Heti, és napi foglalkoztatási terv alapján foglalkoztatjuk őket: Kreatív játékok, testmozgás, gyurmázás, konyhai, főzési feladatok elsajátítása. Lovas oktatás, sakk szakkör, könyvtárlátogatás, úszásoktatás, jógaoktatás.

Fontos számukra, hogy kirándulásokon, nyaralásokon, fesztiválokon vegyünk részt. Minden év elején elmegyünk a Mátrába kirándulni, szánkózni. Tavasszal kisebb kirándulásokat teszünk a városban, meglátogatjuk a Matyó Múzeumot, Gépmúzeumot, és rendszeres járunk fürdeni a mezőkövesdi Zsóry és Strandfürdőbe. A hagyományos ünnepségekre (mikulás, karácsony, húsvét, anyák napja) mindig megható, és szép műsorral kedveskedünk a hozzátartozóknak. Nyáron általában a Balatonra megyünk nyaralni, lakóink sok élménnyel tértek haza.

Minden év október második szombatján Jótékonysági Bál kerül megrendezésre, melynek teljes bevételét a lakóotthon működtetésére fordítunk.

Tapasztalataink alapján a nagy létszámmal működő intézmények lakói hozzászoknak, hospitalizálódnak a bentlakásos környezethez, természetessé válik a számukra kialakított napirend, a függés a gondozóktól, önállóságukat, döntési jogukat szinte teljesen elveszítik.

A 296/2005. évi (XII.23.) Kormányrendelet értelmében lehetőség nyílt az intézményen belüli foglalkoztatásra. Erre mi is kérelmet nyújtottunk be a Közigazgatási Hivatalhoz, mivel a Módszertani Központ által végzett szakértői vélemény alapján mind a 14 fő ellátott munka-rehabilitáció formájában napi 6 órában foglalkoztatható. Az engedélyt 2006. szeptember 1-től kaptuk meg. Ez azóta is folyamatosan, és rendszeresen működik.

Munkatevékenységek:

  • lábtörlő készítés
  • szőnyeg szövés
  • gyöngyfűzés
  • ajándéktárgyak készítése.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján lakóinkra nagyon jó hatással van a munka rehabilitációs foglalkoztatás. Ellátottaink önállóbbak lettek, munkabírásuk nagyobb. A rendszeres munkához a lakók hozzászoktak. A napi életvitelük is rendszeres lett. A sokrétű munkatevékenységek lehetővé teszik, hogy ellátottaink napjai hasznosan teljenek, és kiteljesedjen az vágyuk, miszerint munkájuk által nemcsak szóban, hanem anyagi elismerésben is részesülnek. Az értelmes munka hasznos elfoglaltságot, rendszeres tevékenységet, közösségi együttlétet, és a kortársaikhoz hasonló életritmust biztosít.

Minden embernek, így az intézetünkben élőknek is különböző képességei, készségei, elképzelései, tervei, céljai vannak. Az értelmileg akadályozott embereknek is joga van a megfelelő oktatásra, képzésre, mentálhigiénés rehabilitációra, védelemre, munka lehetőségre amely képességei legteljesebb mértékű kifejlesztését lehetővé teszi, tekintet nélkül fogyatékossága súlyosságának mértékére. Tervünk, hogy az értelmileg sérült fiatalok a munka folyamán aktívak legyenek, javulni fog az életfeltételeik, munkájuk után fizetést kapnak, így az egész családjuk élet minősége javul. A felnőtt tartalmas élet feltétele a munkavégzés, mely a megélhetéshez szükséges anyagi javakat és emberi tartást biztosít.

Intézményünkben a munka-rehabilitációban résztvevőknek, szereplőinek lehetővé kell tenni, hogy folyamatosan tanulhassanak, fejlődhessenek. Ehhez biztosítjuk az egyes foglalkoztatási formákon belüli egyre jobb teljesítmény elérésének feltételeit, ill. a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredménye alapján a magasabb szintű foglalkozási formába való előre lépés lehetőségét a védett, vagy integrált munkahelyre.

Az alapítvány vállalja, hogy kapcsolatai révén keresi az integrált foglalkoztatás irányába való segítés lehetőségeit, azon dolgozóknál, akik erre alkalmasak. Intézményünk szintén keresi a védett munkahelyi, illetve nyílt munka-erőpiaci foglalkoztatási továbblépés lehetőségeit. Nem csak egy bizonyos munkafolyamatba kívánjuk bevonni a projekt résztvevőit, hanem képességeik szerint a folyamat lehető legteljesebb körébe: pld. az értékesítésbe is. Célunk, hogy mindezzel fokozzuk munkamotivációját, elősegítsük, hogy átérezze a siker örömét.

Tevékenységünk 2006 decemberétől kibővült a Támogató Szolgálat működtetésével. Célja a Mezőkövesd és környező településeken élő fogyatékkal élő emberek, lakókörnyezetében történő segítségnyújtás, alapvető szociális szükségleteinek kielégítése, és szállítása.

A Támogató Szolgálat az ellátási területén életvitelszerűen tartózkodó fogyatékossággal élő személyek (siketek és nagyothallók, vakok és gyengén látók, értelmi sérültek, mozgássérültek, autisták, halmozottan sérültek) részére nyújt szolgáltatást.

A szolgáltatások célja a súlyosan fogyatékos személyek önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságuk megőrzése mellett lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

Fogyatékos személyek nappali ellátása 2012 márciusától működik.
Helyileg a Mezőkövesd, Dohány út 8/a szám alatt található.

Tolókocsival jól megközelíthető akadálymentes az intézmény. Az intézmény az európai uniós előírásoknak megfelelően van kialakítva. Egy gyengén látó, vagy hallássérült is könnyen eligazodik az intézmény falai között a korszerű önálló életvitelt segítő technikai eszközökkel. Legfontosabb számunkra, hogy a Napközi Otthonban tartózkodó értelmileg akadályozott emberek is a lehető legmagasabb ellátásba részesüljenek.

Fontos a társadalmi elfogadás hangsúlyozása, az integráció megvalósítása. Önálló életre neveljük őket, esélyegyenlőségük biztosításával, amely az ellátottak számára örökös tanulási folyamatot jelent. Életvezetést, viselkedést, probléma megoldást tanítunk. Maximálisan figyelembe vesszük ellátottaink igényeit, és szükségleteit. Képességeiknek megfelelően önállóan részt vállalnak a napi feladatok elvégzésében, például reggeli, ebéd elkészítésében, takarításba, mosogatásban, virágöntözésben. Munkatevékenységre is lehetőség lesz az intézményen belül heti, és napi foglalkoztatási terv alapján: kézműves foglalkozások, rajzolás, festés, gyurmázás, festés, batikolás, háztartási, és fejlesztő feladatok elvégzése.

Lovaglást, úszásoktatást, gyógytornát szervezünk. Internet használatának elsajátítása. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében kirándulásokat, színházlátogatást szervezünk.

Az „Add a kezed” Lakóotthon bentlakásos intézmény enyhe, és középsúlyos értelmi fogyatékos emberek számára létesült. A Támogató Szolgálat a fogyatékos személy saját lakóhelyén, lakókörnyezetében történő gondozásában, és szállításában nyújt segítséget.

A Napközi Otthon a nappali ellátást biztosítja a sérült emberek számára. Így mint egy integrált szervezeti egységként komplex segítségnyújtás valósul meg fogyatékkal élő társaink, és családjaik számára a térségben egyedülállóként.

Mezőkövesdi vállalkozók és magánemberek, cégek támogatása mellett külföldi segítőink között van a Németországi IPA Steinfurt szervezete. Hagen és a Dániai Haderslev város.

A kapott támogatásokat az Add a kezed Lakóotthon működtetésére fordítjuk.

Elérhetőségeink: Gondoskodás Alapítvány, Mezőkövesd, Dohány út 8.
Telefon: 06 (49) 500-224

Ön is segíthet céljaink megvalósításában támogatásával vagy adója 1%-ának felajánlásával.

A Gondoskodás Alapítvány
OTP 11734107-20104577-00000000
18400773-1-05

Magyar Deutsch

Köszönet!

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával, adományaikkal, egyéb hozzájárulásaikkal ismételten támogatták Lakóotthonunkat.

Támogatásukkal nagyban hozzájárultak az „Add a Kezed Lakóotthon” működéséhez, lakóink színvonalas ellátásához.

Ez évben is szeretnénk figyelmükbe ajánlani magunkat.
Adományaikkal segítik Lakóotthonunk, valamint a

„Fogyatékos Napközi Otthon“
működését,
melyet szintén a Gondoskodás Alapítvány működtet.

Adószámunk: 18400773-1-05
Számlaszám: OTP 11734107-20104577-00000000